Mokytis kalbų priverčia gyvenimas

Mokytis kalbų priverčia gyvenimas

Kalbų mokymasis nereikalingas, jei į kišenę pradeda kristi verslo vaisiai – pinigai. Deja, su tokia mintimi ar tokia nuostata toli nenueisite, nes ankščiau ar vėliau susidursite su spraga, kuri gali pridaryti ne tik nemalonumų ar nesusipratimų, bet dar ir sugėdinti viešoje vietoje.

Manau, kad taip nutikti gali kiekvienam, kuris kažkada nesimokė kalbos ar jos visiškai netobulino ir nepuoselėjo. Sakote, kad kalbu nesąmones? Papasakosiu savo istoriją, patys padarysite išvadas.

Kažkada, kai dar lankiau vidurinę mokyklą ir buvau gal kokioje 7-8 klasėje, mūsų antroji užsienio kalba po rusų buvo anglų kalba. Žinoma, anglų kalba buvo kaip papildoma, todėl mano smegenėlės pradėjo fiksuoti atmetimą, kad ji man mano gyvenime visiškai nereikalinga ir, kad jos visiškai negalėsiu pritaikyti savo poreikių tenkinimui. Aišku, mokytojai, kaip sakoma, traukė mane trejetui už ausų, kad tik trimestre neišeitų neigiamas pažymys.

Bėgo laikas, keitėsi ir mano jaunuoliškas mastymas. Mūsų šalis išsikovojo nepriklausomybę ir ją paskelbė. Su ja atsivėrė ir daugelio šalių sienos, todėl verslininkai su patirtimi, ar tik tik susikūrę naujai galėjo vykti be vizų naujų verslo idėjų paieškai ar verslo plėtimui. Ne išimtis ir mano gyvenime pūstelėjęs gaivus vėjo gūsis. Pradėjau verslauti ir keliauti po užsienio šalis megzdamas naujas pažintis verslui.

Viskas, kaip naujai iškeptam verslininkui sekėsi nepriekaištingai ir gana sėkmingai. Bet iki to momento, kol nesusidūriau su viena, gal ir pagrindine problema, ta, kad mano idėjų puoselėjimui ir plėtimui bei įgyvendinimui prireikė ir anglų kalbos žinių, nes ne su visais verslininkai iš užsienio pavykdavo susikalbėti žinoma man rusų kalba. Teko pasukti galvą kaip greitai patobulinti anglų kalbos žinias, kad nesužlugtų mano verslo ambicingi užmojai.

Klaipėdoje susiradau gan neblogą anglų kalbos mokyklėlę, kurią rekomendavo mano draugai, kurie taip pat naudojosi jų paslaugomis ir nenusivylė. Jų patarimu pasinaudojau ir aš. Buvau susikaupęs kalbų kursams, nes verslas buvo ta varomoji jėga, kuri mane stūmė naujų žinių pažinimui ir įsisavinimui. Ir priešingai, nei prieš keliasdešimt metų vidurinėje mokykloje, aš buvau atvėręs visas savo smegenų ląsteles tam, kad į jas patektų anglų kalbos informacija.

Anglų kalbos kursai prasidėjo gan smagiai, nes dar prieš susimokant už kursus aš sužinojau, kad labai nuvertinau savo anglų kalbos žinias, nes jos nėra tokios beviltiškos ir, kad aš esu ne pradedantysis anglų kalbą, bet priskiriamas prie gerokai pažengusiųjų grupės. Su tokiu pakylėjimu dar labiau susikaupiau anglų kalbos kursams ir žinių įsisavinimui, nes kas gali patį motyvuoti, jei ne pats.

Taip pat skaitykite:

Kursai anglų kalba prabėgo visiškai nepastebimai ir atrodė, kad tik pradėjom ir jau reikia baigti. Net pasiskaičiavau pamokų skaičių ir patikrinau ar nesukčiauja mokytoja, bet ne, viskas buvo atlikta sąžiningai. Anglų kursai vyko 20 akademinių valandų trukme ir buvau bei esu jais patenkintas, nes po kursų ar paskutinę anglų kalbos pamoką teko spręsti bei užpildyti anglų kalbos testą lygio nustatymui. Po jo paaiškėjo, kad mano lygis šoktelėjo dar vienu. Todėl po pažymėjimo įteikimų bei dovanų įteikimo mokytojai, namo išskubėjau pasišvilpaudamas.

Padariau ir išvadą, kad nesvarbus tavo jaunatviškas požiūris į mokslą, nes ateina gyvenime momentas, kad nesimokymas tau trenkia delnu per veidą, kad atsipeikėtum ir susiimtum naujiems iššūkiams 🙂